โครงการสร้างเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง

0

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมประมาณ 300 คน และยังมีนักกีฬากรีฑาจังหวัดสกลนครเข้าร่วมอีกด้วย ณ ลานพระพิรุณทรงนาคและบริเวณในเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Powered by moviekillers.com