โครงการสาธารณสุขศาสตร์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์สกลนคร “ซิดน้ำน้องพี่ ฮีตวิถีสกล”

0

วันที่ 5 เมษายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมสาธารณสุขศาสตร์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์สกลนคร “ซิดน้ำน้องพี่ ฮีตวิถีสกล” นำโดย นายพัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญสืบสาน ประเพณีสงกรานต์สกลนคร “#ซิดน้ำน้องพี่ฮีตวิถีสกล” ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเสวนาวิชาการ “ผู้บ่าวผู้สาวซ่ำน้อย กับฮีตฮอยบุญสงกรานต์” โดย ปราชญ์ชาวบ้านเทศบาลตำบลเชียงเครือ และการประกวดตบประทาย “ฮักษา ฮีตบุญสงกรานต์ ประสานใจตบประทาย”
#ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส.
และน้องๆ ชมรม KU CSC Photo CLUB

Powered by moviekillers.com