งานฉลองปีใหม่ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์

0

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีอาจารย์พัสกร องอาจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากร ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการพบปะสังสรรค์ร่วมกันอันเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : 
  • FACEBOOK : หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • PAGE : PublicHealth.ku.csc

 

Powered by moviekillers.com