เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ แก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

0

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 แก่ ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Powered by moviekillers.com