มอบกระเช้าของขวัญ แด่คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

0

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าอวยพรและ

แด่ ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์และบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับ

Powered by moviekillers.com