ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์การแนะแนวหลักสูตรและรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์การแนะแนวหลักสูตรและรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมตรวจวัดระดับความดันโลหิต กิจกรรมแจกแผ่นพับเอกสารแนะแนวการรับเข้าศึกษา และแจกกระเป๋าที่ระลึก แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 ณ งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนครประจำปี 2561 สนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : 
  • FACEBOOK : หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • PAGE : PublicHealth.ku.csc

Powered by moviekillers.com