พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมแสดงพิธีและเดินแถวนำขบวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จบการศึกษา เพื่อเข้าสู่พิธีการฝึกซ้อมพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ บัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 372 คน

 

Powered by moviekillers.com