การเรียกดู:ข่าวนิสิต

ข่าวนิสิต
0
3785

📌📌 เปิดรับสมัครทุน 📌📌: โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2562 💢 เปิ…

ข่าวนิสิต
0
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม แอโรบิกเพื่อสุขภาพ : จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

🎉🎊ขอเชิญบุคลากร และนิสิต มก.ฉกส. เข้าร่วมโครงการ “#แอโรบิกเพื่อสุขภาพ : #จิตแจ่มใส #ร่างกายแข็งแรง” …

ข่าวกิจกรรม
0
การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

อาจารย์ อนันต์ อิฟติคาร รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วย นายธนากร พรมโนภาส นางสาวสลิลด…

ข่าวนิสิต
0
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ …

ข่าวนิสิต
0
การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศจาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษ…

ข่าวนิสิต
0
ขอเรียนเชิญร่วมพิธี”รับกาวน์วิชาชีพสาธารณสุข”

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ “ในพิธี รับกาวน์วิชาชี…