การเรียกดู:ข่าวประชาสัมพันธ์

KM KU PHCSC
0
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ และคณะทำงานฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและประกัน…

ข่าวประกาศ
0
พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 ซ…

ข่าวประกาศ
0
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ทุ…

KM KU PHCSC
0
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กำหนดให้มีจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ร…

ข่าวนิสิต
0
3785

📌📌 เปิดรับสมัครทุน 📌📌: โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2562 💢 เปิ…

ข่าวประกาศ
0
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ประจำปี 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับบุ…