การเรียกดู:ผลงาน/รางวัลอาจารย์

KM KU PHCSC
0
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ และคณะทำงานฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและประกัน…

ผลงาน/รางวัลอาจารย์
0
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิ…