การเรียกดู:ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
0
โครงการ “Campus France Tour 2017” แนะแนวการศึกษาต่อและทุนการศึกษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สถานทูตฝรั่งเศสได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและทุนการศึกษา ภายใต้โครงกา…

ไม่มีหมวดหมู่
0
กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 20-24 พฤศจิกายน 2560 กำหนดวันซ้…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ขอเชิญนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมคณะสาธารณสุขศาสตร์

📢 📢 คณะสาธารณสุขศาสตร์ #ขอเชิญนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบ…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

🔊🔊 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง 〰️〰️ ✅วันจันทร์ ที่ 18 กันยนยน 2…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์ การจัดการ การควบคุมและป้องกัน”

กำหนดการสัมมนาวิชาการสาธารณสุข เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์ การจัดการ การควบคุมและป้องกัน” วันพฤห…

ไม่มีหมวดหมู่
0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “นักสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0”

กำหนดการ โครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “นักสาธารณสุขยุคประเทศไทย 4.0” วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 …