ผู้เขียนnarongthorn

ข่าวกิจกรรม 5
0

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม…

ไม่มีหมวดหมู่ %e0%b8%9f%e0%b8%9f
0

โครงการสาสุขช่อใหม่ (กาวน์ขาวก้าวใหม่) คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องระพีสา…

ข่าวกิจกรรม img_0029-pano
0

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต ดำ…

ข่าวประกาศ 01-02
0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประกวด …

ข่าวกิจกรรม 106590994_2805482476341180_3478884106418978425_n
0

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ณ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง รองคณบดีฝ่ายสื่อ…