ผู้เขียนnarongthorn

ข่าวกิจกรรม 88175478_1692862487522359_9030061631945572352_n-1
0

🎊🎊ขอแสดงความยินดี 🎊🎊กับนิสิตที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” โดยจัดพิธีเข้ารั…

KM KU PHCSC 88133435_4032554863452778_2869124014419214336_o
0

วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด…

KM KU PHCSC dsc_4995
0

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร มหากาญจน…

ข่าวกิจกรรม 83954704_734268206980839_1210458660325556224_n
0

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุส…

ข่าวกิจกรรม 83975700_1766886500112146_2598088002966126592_o
0

วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วร…