ผู้เขียนnarongthorn

ประกาศ(เก็บ) sda
0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่…

ข่าวกิจกรรม 27798277_1082179311924016_405803038578627037_o
0

ฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต …

ข่าวกิจกรรม 27798043_424241494678192_6812739233987368774_o
0

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถานบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศ…

ข้อมูลคณะ 27628792_424242631344745_1184171296044805381_o
0

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องนนทรี อาคารบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนิน…