ผู้เขียนnarongthorn

KM KU PHCSC %e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-2562_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91_0088
0

ภาพบรรยากาศ บัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ณ …

KM KU PHCSC 71804163_1536338633174746_3058831448573214720_o
0

กิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับคณะ ครั้งที่ 3 คณะสาธารณสุขศา…

ข่าวกิจกรรม _dsc0860-2
0

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ มณฑลพิธีหอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ดร.ศร…

ข่าวกิจกรรม 70975103_1531510603657549_3081780055836196864_o
0

#โครงการสร้างความรักในสถาบันเตรียมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการส่งเ…

ข่าวกิจกรรม dsc_1448
0

โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนใจที่จะทำใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ดูภาพเพิ่…

ข่าวกิจกรรม dsc_1022
0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยคณบดี ดร.พัสกร องอาจ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยรูญพง ได้นำ…