ผู้เขียนnarongthorn

ข่าวกิจกรรม dsc_1154
0

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ …

ข่าวกิจกรรม 42967044_568043766964630_1117276432851009536_o
0

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. อาจารย์พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศร…

ข่าวประกาศ %e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-1
0

📌📌 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา ✅ เ…

KM KU PHCSC 42348573_319149135330704_3820234355930824704_n
0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและประกัน…

ข่าวศิษย์เก่า
0

แบบสอบถามความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ…

ข่าวประกาศ sssss
0

พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 ซ…

ข่าวประกาศ %e0%b8%9c
0

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ทุ…

ข่าวกิจกรรม dsc_0982
0

วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการอนุมัติโครงการรูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่เหมาะสมส…